Yhtiö on ennenkin suhtautunut nihkeästi turnausten palkkioiden rahoittamiseen, mutta nyt yhtiö tuntuu pistäneen nyrkin pöytään asian suhteen.

Nintendon toimitusjohtaja Shuntaro Furukawa otti kantaa tappelupeliyhteisössä vallinneeseen keskusteluun yhtiön pelien turnausten palkintorahoista.

Furukawa kertoi Nikkein haastattelussa ymmärtävänsä kilpapelaamisen viehätyksen ja miten se on yksi videopeleille ominaisista piirteistä. Hänen mielestään Nintendon ei kuitenkaan tule tarjota omaa kilpapeliohjelmaa, varsinkaan yhtiön rahoittamilla palkintopoteilla.

Hänen mukaansa kyse ei kuitenkaan ole siitä, että yhtiö haluaisi olla tapahtumia vastaan. Furukawan mielestä, jotta ”yhtiön pelejä voisivat pelata kaikki kokemuksesta, sukupuolesta tai ikäluokasta huolimatta, haluamme myös, että meidän tapahtumamme ovat mahdollisimman laajalle yleisölle avoimia.”

”Meidän vahvuutenamme on mahdollisuus erilaiseen maailmankuvaa muihin yrityksiin verrattuna, ilman suuria palkintosummia”, tiivisti Furukawa.

Nintendon tuki tapahtumille onkin ensisijaisesti logistista ja mainostamista. Yhtiö tarjoaa muun muassa konsoleita ja pelejä tapahtumanjärjestäjille. Pelaajien näkökulmasta Furukawan kommentit ovat silti murskaavia eikä yhteisö ole suhtaunut niihin myönteisesti.

Pienet turnauspalkkiot on jo pitkään ollut yhteisössä kuuma puheenaihe. Pelaajat ovat nostaneet esille varsinkin sen, että vain harvoilla on varaa matkustaa turnauksiin, sillä ainoastaan kärkipaikoille sijoituneet pystyvät kattamaan edes matkakulunsa palkintorahoilla. Moni tukeutuukin yhä enemmän muun muassa striimaamiseen tai isompien kilpapeliorganisaatioiden tukeen.

 

Lähde: Nikkei, Dexerto.com.

Kuva: Nintendo.