Oxfordin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan väkivaltaisten pelien ja aggressiivisen käytöksen välillä ei ole selkeää yhteyttä.

Netta Weinstein ja Andrew Przybylsk tutkivat väkivaltaisten pelien vaikutusta teini-ikäisiin nuoriin. Britanniassa tehdyssä kokeessa verrattiin väkivaltaisia pelejä pelaavia nuoria sellaisiin murrosikäisiin, jotka eivät tällaista ajanvietettä harrasta.

Kokeeseen osallistui yli 1 000 teini-ikäistä nuorta ja heidän vanhempaansa. Varsinainen tutkimus tapahtui haastattelemalla osallistujia. Nuoret pääsivät kertomaan mitä pelejä he olivat pelanneet kuluneen kuukauden aikana ja kuinka paljon pelaamista oli harrastettu. Tämän jälkeen pelattujen pelien suositeltujen ikärajojen pohjalte tehtiin arvio niiden väkivaltaisuudesta.

Lopuksi nuorten vanhempia haastateltiin ja heitä pyydettiin antamaan arvio teinin aggressiivisuuden määrästä kuluneen kuukauden aikana.

Tutkijat arvioivat ennen tutkimuksen alkua, että pelaaminen lisäisi nuorten aggressiivista käytöstä. Kuitenkaan tällaisia tuloksia ei ilmennyt, eikä väkivaltaisten pelien ja aggressiivisuuden välillä ilmentynyt selkeää korrelaatiota.

Vaikka ruutuajoista kannatta pitää kiinni, ei ainakaan tämän tutkimuksen valossa tarvitse pelätä, että pelien väkivaltaisuus jotenkin tarttuisi nuoriin.

Voit lukea tutkimuksen kokonaisuudessaan täältä: Violent video game engagement is not associated with adolescents’ aggressive behaviour: evidence from a registered report.

Samuli Leppälä

Olen kuvataidekasvattaja ja toimittaja. Elän omassa pelien, kulttuurin ja kirjojen maailmassa. Arvostan huonoa huumoria ja hassuja hattuja. Blogi: Varapeli